PARTNERS

LIMPENS EN PARTNERS... EN PARTNERS 

 

Wij vinden het erg belangrijk om kennis en ervaring te delen. Dat doen we met onze klanten, maar ook met een aantal gerenommeerde organisaties op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Zo is Limpens en Partners onder andere geregistreerd HKZ Partner en hebben we

ruime ervaring in de toepassing van NEN-EN-ISO 9001. Daarnaast zijn wij goed bekend met andere gangbare kwaliteitsmodellen, bijvoorbeeld INK, NIAZ de Balanced Score Card en de CQ Index.  

 

Als erkende partner van TÜV Nederland zijn we opgenomen in het schema-specifiek openbaar register met adviesbureaus die aan door TÜV Nederland opgestelde criteria voldoen voor begeleiding naar certificatie (http://www.tuv.nl/nl/2807_2808_NLD_HTML.htm).

We werken nu nog intensiever samen met TÜV Nederland op het gebied van interpretatie en harmonisatie van certificatienormen en geldende wet- en regelgeving. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar verdere verbetering van communicatie, effectiviteit en toegevoegde waarde richting de te certificeren organisatie in de aanloop naar certificatie evenals de nazorg daarvan.

 

Samen met LENS business software ontwikkelen wij slimme softwaretoepassingen voor kwaliteitsmanagement.

 

Cursusaanbod
Samen met LENS business software hebben wij ons cursusaanbod uitgebreid om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Klik hier voor meer informatie