Interim management

Soms heeft uw organisatie tijdelijk extra mankracht nodig. Vaak is dit een ad hoc besluit en daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers snel kunnen aansluiten bij uw organisatie en snel inzetbaar zijn. Samenwerken staat bij ons voorop.

Deze samenwerking kan zich richten op:

Uw kwaliteitsmanagement

We zorgen er met elkaar voor dat iedereen vanuit zijn eigen rol aan kwaliteit werkt. Waarbij de waarde voor de cliënt voorop staat. Een kwaliteitssysteem is integraal onderdeel van de organisatie, maar het blijkt vaak een hele uitdaging om hier goed en efficiënt mee te werken.

Een organisatieontwikkeling

Limpens en Partners heeft ervaring in organisaties die taakvolwassen of met zelfsturende teams willen gaan werken. Een dergelijk ontwikkelvraagstuk laat zich lastig in één project vangen. Samen met u wordt gekeken wat nodig is om verder te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben veel ervaring en beschikken over verschillende vaardigheden om een dergelijk traject op te pakken.

Uw projecten

Heeft u een nieuw of een vastgelopen project? Samen met u onderzoeken we wat nodig is om uw project tot een goed einde te brengen. Dit kan soms in de rol als projectleider zijn, dan weer als onderdeel van een projectteam, maar altijd als verbinder tussen het primaire proces, het management en de projectorganisatie.

Onze ervaring

Onze medewerkers hebben jarenlang ervaring in de zorg. Wij hebben projecten gedaan in eerstelijns organisaties, maar ook in de gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging.

Naast het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen hebben onze medewerkers ook ervaring in projecten zoals het invoeren van nieuwe wetgeving, invoeren van cyclisch werken, of ontwikkelingen naar zelfsturende teams, het organiseren van een beweging om regels in de organisatie te verminderen.

Gedurende het gehele traject zoeken onze medewerkers regelmatig afstemming met de opdrachtgever, zodat verwachtingen wederzijds besproken en bijgesteld kunnen worden. Het voeren van een goede dialoog zien wij als essentieel om ons werk goed uit te voeren.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? We maken graag een vrijblijvende afspraak om nader kennis te maken. U kunt hiervoor het contactformulier invullen maar u kunt ons uiteraard ook bellen (035 621 06 00).

Voorbeelden van projecten

Taakvolwassen werken en een nieuwe kijk op kwaliteitsmanagement

In een gehandicapteninstelling is een van onze medewerkers betrokken bij de afdeling kwaliteit en veiligheid. Hier heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling naar taakvolwassen werken. Voor de afdeling kwaliteit en veiligheid betekent dit een nieuwe kijk op kwaliteitsmanagement. Hij heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de verantwoordelijken, zoals directieleden, middenkader en zorgverleners/begeleiders over de inzet van kwaliteitsinstrumenten om met elkaar te zoeken naar wat eigenaarschap inhoudt en hoe ze dat kunnen invullen. Dit had als doel te zorgen dat kwaliteit door de juiste mensen wordt geleverd.

Cyclisch werken

In een organisatie waren diverse projecten gestart om de medewerkers meer cyclisch te laten werken. Dit had nog niet geleid tot het gewenste effect. We hebben samen met de organisatie besloten om het juist niet projectmatig aan te pakken, maar te investeren in een beweging om de cultuur te veranderen. Met een kleine groep direct betrokkenen zijn we begonnen. Het plan diende puur als leidraad, maar werd na iedere interventie weer aangepast. Een belangrijk uitgangspunt was om meteen en altijd de verantwoordelijke mensen aan te spreken over hun rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Een nieuw kwaliteitskader en invulling van het kwaliteitsrapport

In de gehandicaptenzorg is er gestart met een nieuw kwaliteitskader. Met de afdeling kwaliteit en communicatie hebben wij een eerste rapport opgesteld. Samen met alle betrokkenen hebben we invulling kunnen geven aan het kwaliteitsrapport. Nu twee jaar later wordt het derde kwaliteitsrapport opgeleverd. De vragen van het eerste uur blijken nog steeds relevant. Welke belanghebbenden betrekken we op welke manier bij het kwaliteitsrapport? Hoe laten we zien wat er allemaal gebeurt? En het belangrijkste: wat is de definitie van kwaliteit voor de organisatie?

Verbeteren van het meldproces incidenten

In een andere organisatie zijn wij bezig geweest met het verbeteren van het meldproces van incidenten. We zijn daar gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie en vanuit die visie is gekeken naar een nieuw meldproces. Daarna hebben we met gebruikers gekeken naar goede en passende software. Aan deze software hebben we samen verder invulling gegeven. Tevens hebben de mensen de tijd gekregen om te leren melden middels deze software. Op die manier is het proces altijd leidend en de software ondersteunend.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.