Begeleiding bij certificering

ISO 9001

Certificering die werkt!

ISO 9001-certificering is internationaal de standaard voor kwaliteitsmanagement. Iedere organisatie wereldwijd kan met het behalen van deze certificering aantonen dat klanten en andere belanghebbenden verzekerd zijn van de hoogste kwaliteit.

De essentie van ISO-certificering is risico’s en kansen in kaart brengen en zorgen dat die aangepakt worden. Niet eenmalig, maar structureel. Om dit te realiseren, moet de verbetercyclus (ook wel PDCA-cyclus) toegepast worden:
Plan: wat gaan we verbeteren en hoe gaan we dat realiseren?
Do: het plan uitvoeren zoals eerder bedacht.
Check: hebben we het gewenste resultaat bereikt?
Act: als het gewenste resultaat nog niet bereikt is, nieuwe acties formuleren en uitvoeren.

 

 

 

 

 

Plan en Do is voor veel organisaties vanzelfsprekend. Check en Act zijn dat vaak veel minder. De adviseurs van Limpens en Partners leren u om de verbetercyclus rond én aantoonbaar te maken.

Begeleiding bij ISO 9001 certificering

De adviseurs van Limpens en Partners kennen alle ins en outs van ISO 9001 en maken de (abstracte) norm voor u praktisch en toepasbaar.
Samen met u brengen we in kaart waar de wensen van de organisatie liggen. Hoewel de norm strikt genomen geen kwaliteitshandboek meer vereist, vinden veel (zorg)organisaties dit toch een logisch vertrekpunt. Daarom hebben we op basis van onze jarenlange ervaring een modelhandboek ontwikkeld dat eenvoudig met u op maat gemaakt kan worden.

Het traject waarin we u begeleiden van nul tot aan certificering kan uit de volgende stappen bestaan:

  • Op basis van ons modelhandboek maken we samen met u een logische indeling voor uw kwaliteitshandboek.
  • We brengen in kaart wat er reeds beschreven is.
  • Ontbrekende procedures/procesbeschrijvingen worden door de adviseur opgesteld. Uw focus ligt op het implementeren van actiepunten die uit de procesbeschrijvingen naar voren komen.
  • We bespreken welke verbetermogelijkheden we voor uw organisatie zien. Dit doen we op basis van onze ervaring met vergelijkbare organisaties, maar ook op basis van wet- en regelgeving (zoals de AVG) en geldende toetsingskaders voor uw branche (bijvoorbeeld van de IGJ).
  • We stemmen met u af welke verplichte verbeterinstrumenten voor certificering uitgevoerd moeten worden en hoe de uitvoering van de PDCA-cyclus aantoonbaar geborgd kan worden.
  • We ondersteunen bij het uitvoeren van de verplichte verbeterinstrumenten, zoals het formuleren van een visie, missie en beleidsplan, het uitvoeren van proces risico-inventarisaties, uitvoeren van een context-/stakeholder-analyse en formuleren en bewaken van corrigerende maatregelen.

Op deze manier realiseert u in korte tijd een praktisch toepasbaar, geïmplementeerd en certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem toegespitst op uw organisatie.

Na certificering kunt u uw eigen kwaliteitssysteem onderhouden of u kunt gebruik maken van de dienstverleningen van Limpens en Partners om u periodiek of structureel te ondersteunen.

NEN-EN 15224 (‘ISO 9001 voor de zorg’)

Sinds 2012 is er met de norm NEN-EN 15224 een variant op de ISO 9001-norm die specifiek geschreven is voor de zorg. Uiteraard kunnen de adviseurs van Limpens en Partners u ook begeleiden bij het behalen van dit certificaat.

Deze norm is net als ISO 9001 een generieke norm, toepasbaar voor alle sectoren in de zorg en bestaat naast de HKZ-normen die voor de zorg ontwikkeld zijn. Lees hier meer over begeleiding bij HKZ-certificering.

Werkt u bij een zorgorganisatie en twijfelt u welke norm het beste bij uw organisatie past? Onze Normkiezer voor de Zorg helpt u bij de keuze.

Norm kiezen voor de zorg

Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met op ons op, wij denken graag met u mee!