SCAN

Scan

Online ontzorgen met Q-link en LENS business software!

Vindt u kwaliteit voor uw klanten belangrijk? Heeft u op dit moment geen tijd om uw kwaliteitssysteem optimaal te onderhouden?
Dan ontzorgen we u graag door op afstand uw kwaliteitssysteem verder te optimaliseren met een SCAN van Q-link. Tijdens deze online SCAN zullen we, in overleg met u, al uw Q-link modules zorgvuldig screenen op actualiteit en doeltreffendheid. We voeren de volgende activiteiten voor u uit:

Q-link – documentbeheer:

 • Documenten screenen op actualiteit, documentbeheer en lay-out.

Q-base – kwaliteitsregistraties:

 • Nagaan of de Q-base structuur en formulieren aangevuld (of juist ingekort) kunnen worden
 • Nagaan of verbeterinstrumenten op de juiste manier geregistreerd en verwerkt worden zodat er een aantoonbare verbetercyclus is
 • Nagaan of de jaarplanning en interne auditplanning optimaal gebruikt worden
 • Nagaan of de mailverzending goed is ingesteld.

Q-safe – risicoanalyse:

 • Nagaan of de risicoanalyse tool optimaal gebruikt wordt.

Performance manager – prestatie indicatoren:

 • Nagaan of alle prestatie indicatoren en meetmomenten goed zijn ingeregeld
 • Nagaan of er gebruik gemaakt wordt van de signaleringsmogelijkheid.

Tevens bekijken we het gebruikersbeheer: zijn de gebruikersprofielen/rechten nog actueel? Is het wenselijk om het gebruikersbeheer in eigen beheer te krijgen?

Na de SCAN volgt een rapportage waarin duidelijk staat aangegeven wat er door ons en door uzelf kan worden aangepast om het gebruik van Q-link te optimaliseren. Als afsluiting is er een online meeting waarin we de rapportage toelichten en dieper ingaan op de uitvoering van het kwaliteitssysteem. Denk hierbij aan uw beleidscyclus, directiebeoordeling, overlegstructuren en de verbetercyclus in uw organisatie. Het resultaat is een pragmatisch Plan van Aanpak waarin de taken tussen u en ons zijn verdeeld, zodat u hiermee efficiënt en effectief aan uw kwaliteitssysteem kan werken.

Waarom NU kiezen voor een online SCAN van het kwaliteitsmanagementsysteem?
 • Praktische en heldere rapportage met concrete verbetermogelijkheden
 • Meer grip op uw kwaliteitssysteem en motivatie om aan de slag te gaan
 • Meer verbinding tussen de verschillende Q-link modules voor een aantoonbare verbetercyclus (PDCA)
 • Actualisering van Q-base op basis van recente inzichten en ontwikkelingen
 • Tips van een deskundig adviseur
 • Goed voorbereid zijn op de externe audit door een beter beheerst kwaliteitssysteem
 • Geen onnodige registraties en werkzaamheden

Kosten

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie bieden we deze SCAN aan vanaf € 600, – (exclusief BTW).

Wilt u meer weten over de online SCAN? Neem contact met ons op.