Kwaliteit zonder zorgen

Kwaliteit zonder zorgen

Kwaliteit managen, vraagt continue aandacht van uw organisatie. In de praktijk blijkt het echter lastig om voldoende stil te staan bij het kwaliteitssysteem. Daarom bieden wij ‘Kwaliteit zonder zorgen’. Daarmee ondersteunen wij u om de kwaliteit van uw organisatie te verbeteren en goed te houden.

Hoe werkt ‘Kwaliteit zonder zorgen’?

‘Kwaliteit zonder zorgen’ neemt u werk én zorg uit handen. Dat start met een gesprek aan het begin van het certificerings- of kalenderjaar. Daarin inventariseren wij samen met u onder meer welke projecten het komende jaar starten en wat de status is van:

 • vorige projecten
 • (interne) audits
 • overige verplichte verbeterinstrumenten

Vervolgens stellen wij een jaarplanning op. Hierin staat per maand aangegeven welke verplichte verbeterinstrumenten en projecten plaats moeten vinden. Zes keer per jaar nemen wij de status van projecten en verbeterinstrumenten met u door: Wat is uitgevoerd? Wat moet nog gebeuren? Hoe, wanneer en door wie?

Heeft u eerder vragen? Stel ze direct aan uw persoonlijke adviseur.

Begeleiding ‘Kwaliteit zonder zorgen’

Wenst u onze hulp bij bepaalde activiteiten? Bijvoorbeeld om alle projecten en verbeterinstrumenten te inventariseren en te plannen of om de voortgang te bewaken? Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Instrument Aanvullende begeleiding
Beleidscyclus Samen inventariseren welke projecten worden uitgevoerd. De adviseur stelt vervolgens het jaarplan op.
Kwaliteitsjaarplanning Kwaliteitsjaarplanning opstellen (periodieke activiteiten voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem)
Interne audits
 • Interne auditplanning opstellen
 • Interne audits uitvoeren
 • Verslaglegging interne audits
 • Bevindingen van interne audits bespreken
 • Verbeteracties vaststellen en bewaken
Prestatie-indicatoren
 • Prestatie-indicatoren formuleren
 • Prestatie-indicatoren meten
 • Indicatoren beoordelen en maatregelen nemen
Analyse van afwijkingen
 • Analyse uitvoeren
 • Resultaten bepreken
 • Verbeteracties vaststellen en bewaken
Klant- en/of medewerker-tevredenheidsonderzoek
 • Bevindingen beoordelen
 • Maatregelen starten (follow up)
Risicoanalyse
 • Risicoanalyse uitvoeren met medewerkers en ervoor zorgen dat prestatie-indicatoren worden gemeten.
 • Voortgang van de risicoanalyse periodiek bespreken
Systeembeoordeling / directiebeoordeling Systeembeoordeling / directiebeoordeling opstellen
Bewaken effectiviteit maatregelen Controleren genomen maatregelen met verantwoordelijken. Het gaat hier niet alleen om kijken naar de uitvoering maar ook naar de effectiviteit.
Externe audit
 • Aanwezigheid tijdens externe audit
 • Maatregelen formuleren n.a.v. de bevindingen
Uw voordelen
  • Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering en bewaking van acties
  • Mogelijkheid tot inhoudelijk overleg
  • Aangepaste en/of nieuwe normering en wetgeving direct doorgevoerd in uw kwaliteitssysteem
  • Prioriteiten 6x per jaar beoordeeld

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in Kwaliteit zonder zorgen? Neem contact met ons op!