Privacyverklaring

Limpens en Partners

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van welke producten en/of diensten u afneemt en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld in een contactformulier op de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type.

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de producten of diensten die u bij Limpens en Partners afneemt. Limpens en Partners gebruikt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • aangaan en uitvoeren van afgesloten overeenkomst(en)
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten
 • om te kunnen reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten en/of diensten
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod
 • voor de verzending van onze nieuwsbrief.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen betreffen onder meer: bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en informeren over onze producten en diensten.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor onze medewerkers en al onze (toekomstige) klanten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website.

Verstrekking aan derden

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn. Limpens en Partners zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Limpens en Partners bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Op onze website gebruiken we functionele cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo past de website zich aan het formaat van uw beeldscherm aan en kunt u door deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Wij hebben Google Analytics hiervoor privacy-vriendelijk ingesteld. De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP-adres van uw apparaat, slaat Google op in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Uw rechten

U heeft het recht om Limpens en Partners een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat op één van onderstaande manieren.

Telefonisch (035) 621 06 00
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
E-mail info@limpens.nl of via het contactformulier op onze website https://www.limpens.nl
Post Limpens en Partners
Postbus 237
1200 AE HILVERSUM

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u, op grond van de privacywetgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen publiceren wij op onze website. Datum laatste wijziging: 12 juli 2019