Partners

Wij zoeken constant naar mogelijkheden om de kwaliteit van ons werk voor u verder te verbeteren en onze kennis en ervaring te delen. Dat doen wij met u, maar ook met andere organisaties die actief zijn op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Certificeringspartners

Apotheekpartners

Businesspartners

We zijn geregistreerd HKZ-partner en hebben ruime ervaring in de toepassing van ISO 9001, HKZ, NEN-EN 15224.

Als erkend partner van TÜV Nederland voldoen wij aan al hun criteria voor begeleiding naar certificatie. We werken bovendien intensief samen met TÜV Nederland op het gebied van interpretatie en harmonisatie van certificatienormen en geldende wet- en regelgeving. U bent daardoor verzekerd van continue verbetering van onze communicatie, effectiviteit en toegevoegde waarde bij de certificering van uw zorgorganisatie.

Als netwerkpartner van DEKRA ondersteunen wij u met advies over uw certificatie- en inspectievraagstukken. DEKRA is een internationale, onafhankelijke certificatie-instelling die uw systemen en processen vervolgens toetst en de uiteindelijke certificering verleent.

Behalve partner van de certificerende instanties, zijn wij ook meetbureau voor de PREM Wijkverpleging.

Samen met LENS business software ontwikkelen wij slimme softwaretoepassingen voor kwaliteitsmanagement.