Begeleiding bij certificering

HKZ

Certificering die werkt!

Alle cliënten op het juiste moment de juiste zorg bieden. Dat lukt alleen als u uw zaken op orde heeft. Met het HKZ-keurmerk laat u zien dat in uw organisatie het geval is.

Welke HKZ-normen zijn er?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Alle HKZ-normen zijn dan ook specifiek ontwikkeld voor deze sector.

HKZ-norm per branche

Er is een groot aantal HKZ-normen specifiek voor één branche. Op de website van HKZ vindt u een totaal overzicht.
Deze normen zijn gebaseerd op ISO 9001 en zijn telkens aangevuld met branche specifieke eisen.

HKZ-norm Zorg & Welzijn

De HKZ-norm Zorg & Welzijn is een generieke norm, geschikt voor alle organisaties in de zorg en welzijn. Met name voor organisaties die verschillende vormen van zorg aanbieden, is deze norm zeer geschikt. Omdat deze norm niet gebaseerd is op ISO 9001 geeft de norm meer ruimte voor professionele vrijheid (wel wat, maar niet hoe). De nadruk ligt meer op handelen in plaats van op het schrijven van protocollen.

HKZ-norm Kleine organisaties

De HKZ-norm Kleine organisaties is eveneens een generieke norm, die toegepast kan worden door alle organisaties in de zorg en welzijn met maximaal 10 fte.

Werkt u bij een zorgorganisatie en twijfelt u welke norm voor uw organisatie het best passend is, neem dan contact met op ons op om (geheel vrijblijvend) met ons hierover van gedachten te wisselen.

Voor Openbare Apotheken bieden we ook de mogelijkheid van collectieve certificering. Bekijk hier de mogelijkheden.

Begeleiding bij HKZ-certificering

Limpens en Partners is HKZ-partner en kan u begeleiden bij alle certificeringstrajecten op basis van bovengenoemde normen.

De adviseurs van Limpens en Partners kennen alle ins en outs van de HKZ-norm en maken de norm voor u praktisch en toepasbaar.
Samen met u brengen we in kaart waar de wensen van de organisatie liggen. Hoewel de norm strikt genomen geen kwaliteitshandboek meer vereist, vinden veel (zorg)organisaties dit toch een logisch vertrekpunt. Daarom hebben we op basis van onze jarenlange ervaring een modelhandboek ontwikkeld dat eenvoudig met u op maat gemaakt kan worden.

Het traject waarin we u begeleiden van nul tot aan certificering kan uit de volgende stappen bestaan:

  • Op basis van ons modelhandboek maken we samen met u een logische indeling voor uw kwaliteitshandboek
  • We brengen in kaart wat er reeds beschreven is
  • Ontbrekende procedures/procesbeschrijvingen worden door de adviseur opgesteld. Uw focus ligt op het implementeren van actiepunten die uit de procesbeschrijvingen naar voren komen.
  • We bespreken welke verbetermogelijkheden we voor uw organisatie zien. Dit doen we op basis van onze ervaring met vergelijkbare organisaties, maar ook op basis van wet- en regelgeving (zoals de AVG) en geldende toetsingskaders voor uw branche (bijvoorbeeld van de IGJ).
  • We stemmen met u af welke verplichte verbeterinstrumenten voor certificering uitgevoerd moeten worden en hoe de uitvoering van de PDCA-cyclus aantoonbaar geborgd kan worden.
  • We ondersteunen bij het uitvoeren van de verplichte verbeterinstrumenten, zoals het formuleren van een visie, missie en beleidsplan, het uitvoeren van proces risico-inventarisaties, uitvoeren van een context-/stakeholder-analyse en formuleren en bewaken van corrigerende maatregelen.

Op deze manier realiseert u in korte tijd een praktisch toepasbaar, geïmplementeerd en certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem toegespitst op uw organisatie.

Na certificering kunt u uw eigen kwaliteitssysteem onderhouden of u kunt gebruik maken van de dienstverleningen van Limpens en Partners om u periodiek of structureel te ondersteunen.

Twijfelt u welke norm het beste past bij uw zorgorganisatie? Met behulp van onze Normkiezer voor de Zorg ontdekt u welke norm u het beste kunt kiezen afhankelijk van uw specifieke situatie.

Norm kiezen voor de zorg