‘Ons handboek is altijd up-to-date’

Karin ten Kate (Apotheek Lochem)

Stichting Kwaliteit Apotheken Pluriplus (SKAP) is een groot succes, waarbij vele apothekers ondersteund worden bij het opzetten en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Eén daarvan is Karin ten Kate, apotheker van Apotheek Lochem. Karin en haar collega’s zijn erg enthousiast over SKAP en delen dit in een interview.

Hoe lang zijn jullie al deelnemer van SKAP?

Karin: ‘Al sinds het begin zijn we met apotheek Lochem deelnemer van SKAP. Dit was vanuit PACT een logische keuze voor ons. Daarnaast maakten we al gebruik van de Q-link software waar we erg tevreden over zijn’.

Wat is de meerwaarde om deel te nemen aan SKAP?

‘Door de ondersteuning van Limpens en Partners is ons handboek altijd up-to-date. Nieuwe normen en de KNMP richtlijnen zoals Praktijkvoering, worden meteen verwerkt in ons handboek en daar hebben we een duidelijke terugkoppeling over ontvangen. We maken gebruik van fijne formats en er is ieder jaar een duidelijke SKAP actielijst met deadlines. Dit werkt voor mij echt als houvast en als een stok achter de deur. Bovendien vind ik Q-link een super fijn systeem, vooral de reminders werken voor mij als geheugensteuntje waardoor ik minder ad hoc te werk ga’.

Hoe ervaar je de uitvoering van de interne audits? 

‘De interne audits worden helemaal voorbereid. Met kant en klare (digitale) vragenlijsten gaan we op pad naar de apotheek waarbij we zijn ingedeeld. Wij vinden het altijd heel leuk en leerzaam om de interne audits bij een andere apotheek uit te voeren. Naast de interne audits wordt er over en weer best practice uitgewisseld en gaan we vol nieuwe inspiratie weer terug naar huis’.

Hoe is het resultaat van de externe audit geweest? 

‘Ook dit jaar is onze externe audit heel goed verlopen. Met SKAP ben je gewoon meer in control. Naar aanleiding van alle externe audits van alle SKAP deelnemers worden alle plussen en minnen per apotheek (anoniem) geïnventariseerd. Deze audit checklist wordt ieder jaar met ons gedeeld en de onderdelen worden, indien relevant, voor ons verwerkt in de prestatie-indicatoren (Performance manager), de risicoanalyses (Q-safe) en interne audits’.

Zou je andere apothekers adviseren om deel te nemen aan SKAP? Zo ja, waarom? 

‘Jazeker! Er zijn korte lijnen en er is fijn, persoonlijk en laagdrempelig contact. Als ik Limpens en Partners bel of mail zijn ze goed bereikbaar en ik krijg altijd snel antwoord op mijn vragen. De medewerkers van Limpens en Partners denken met je mee en dat waarderen wij zeer’.


Meer informatie over collectieve certificeringen van Limpens en Partners

Voor Openbare Apotheken bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de collectieve certificeringen van Limpens en Partners. Hierbij nemen wij de coördinatie van alle werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsmanagement uit handen.

Maar hoe doen wij dat? Met Stichting Certificering Openbare Apotheken (SCOA) ondersteunen wij zelfstandige apotheken, met Stichting Kwaliteit Apotheken Pluriplus (SKAP) ondersteunen wij apotheken die aangesloten zijn bij Pluriplus/PACT en daarnaast bieden we ondersteuning aan Alphega Apotheken. Lees hier meer over onze collectieve certificeringen.