‘Als collega’s samenwerken aan certificering’

Helke de Leeuw (Auti-View)

Auti-View begeleidt sinds 2011 kinderen en (jong)volwassenen op persoonlijke en professionele wijze in hun directe leefomgeving. Met het HKZ-keurmerk wil de Brabantse zorgverlener laten zien dat ze serieus werk maakt van de kwaliteit van haar dienstverlening. ‘Met hulp van Limpens en Partners is de certificering gelukt’, blikt directeur Helke de Leeuw terug.

 ‘Wij wilden die HKZ-certificering om richting (ouders van) onze cliënten aantoonbaar te maken, dat wij hun kwalitatief goed kunnen helpen’, vertelt Helke. Haar man Jorgen sloot later in haar organisatie Auti-View aan. Ze merkte bovendien hoe gemeenten worstelden met inkleden van de juiste zorg waarbij de kwaliteit is geborgd door certificering. ‘We zijn vervolgens gaan googelen welke organisatie ons het beste kon helpen met certificering. Limpens en Partners sprak ons daarbij het meest aan, omdat zij echt als partner zou optreden. Samen de training doorlopen. Samen het beleid doornemen. Andere adviesbureaus wilden daarvoor een soort checklist sturen die we dan zelf moesten invullen. Wij hechten echter veel waarde aan persoonlijk contact en persoonlijke aandacht. Zo gaan we namelijk ook met onze cliënten om.’

Uitstekende hulp

Auti-View werkte ten tijde van het certificeringstraject aan uitbreiding van de dienstverlening door mensen met autisme, naast de ambulante zorg die ze al leverden, dagbesteding en arbeidstoeleiding aan te bieden. In maart 2018 opende Auti-View daarvoor activiteitencentrum De Lantaern. ‘Dat maakte het certificeringstraject er niet gemakkelijker op, maar adviseur Fiona hielp en helpt ons uitstekend. Na twee dagdelen voor de externe audit was de certificering in april 2018 rond. Inmiddels hebben we ook de eerste controle-audit gehad en met succes afgerond.’

Vertrouwen in nieuwe audit

Een nieuwe audit ziet Helke met vertrouwen tegemoet. Niet in de laatste plaats dankzij Fiona. ‘Het lijkt alsof ze een van de collega’s is. Dat is heel prettig samenwerken. Ze zoekt uit wat voor onze zorgorganisatie van toegevoegde waarde is en geeft duidelijk aan hoe we zaken kunnen waarborgen. Als we in ons kwaliteitsmanagementsysteem Q-link ergens mee vast dreigen te lopen, hoeven we maar een telefoontje te plegen met Limpens en Partners en we krijgen de juiste hulp. Daardoor kunnen wij weer snel verder met onze primaire taak: de zorg voor onze cliënten en hun netwerk.’