Wat zijn de normen voor een HKZ of ISO certificaat in de zorg?

Welke HKZ en ISO normen zijn er nu eigenlijk voor de zorg? En hoe kies ik de norm die het beste past bij mijn organisatie? In dit blog leggen we uit welke verschillende normen voor certificatie in de zorg er zijn en hoe je ontdekt welke het beste bij jouw organisatie past.

Zowel zorgorganisaties als ZZP’ers in de zorg kunnen een HKZ-certificaat behalen. Via de website van HKZ kun je nagaan of een zorgorganisatie of ZZP’er een HKZ-certificaat heeft, welk HKZ-certificaat en tot wanneer het certificaat geldig is.

Een andere optie voor certificering in de zorg is certificering op basis van ISO 9001.

Een HKZ- of ISO-certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks vindt er een externe toetsing/audit plaats door een certificerende instelling (CI). Een keer in drie jaar is een uitgebreidere toetsing en als deze met succes is afgelegd, wordt het certificaat verlengd.

Welke norm past het beste bij je organisatie? Ontdek het met onze Normkiezer!

Wat betekenen HKZ en ISO?

De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ is in Nederland dé organisatie die de kwaliteitsnormen opstelt waar zorgorganisaties zich aan moeten houden. Het HKZ-certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg.

De HKZ-normen zijn gebaseerd op de internationale norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001. De afkorting ISO staat voor International Standardization Organization.

Centraal in alle normen staat het aantoonbaar continu verbeteren.

Als organisatie laat je met een HKZ- of ISO-certificaat zien dat je kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebt staan en dat dit door een onafhankelijke en betrouwbare partij getoetst is.

Welke HKZ en ISO-normen zijn er voor de zorg?

Alle HKZ-normen zijn opgesteld in samenspraak met cliënten, professionals en relevante stakeholders en zorgen ervoor dat in een gecertificeerde zorgorganisatie de cliënt centraal staat, dat intern de zaken goed geregeld zijn en dat de zorg- en dienstverlening continu en aantoonbaar verbeterd wordt.

Branche specifieke HKZ normen

Met branche specifieke normen bedoelen we normen die specifiek gericht zijn op een branche binnen de zorg en welzijn. De HKZ-normen hebben eisen voor deze specifieke branches, zoals bijvoorbeeld:

  • Jeugdzorg
  • Thuiszorg
  • Verpleging & Verzorging
  • Apotheken

Generieke HKZ normen

Voor de organisaties die zich niet richten op een specifieke branche zijn er de generieke normen. Deze normen richten zich op alle zorgorganisaties binnen de zorgmarkt. We kennen twee generieke normen binnen de zorg:

  • HKZ Zorg & Welzijn
  • HKZ Kleine organisaties (tot 10 fte)

Alle HKZ-normen voldoen ook volledig aan ISO 9001. Dit betekent dat – wanneer je gecertificeerd bent voor een HKZ-norm – je automatisch voldoet aan ISO 9001 en je dit ook mag uitdragen. Als een organisatie HKZ-gecertificeerd is, mag zij één van onderstaande logo’s gebruiken om dat aan de buitenwereld te tonen:

 

 

 

 

Het complete overzicht van alle HKZ-normen is te vinden op de website van HKZ.

ISO normen voor de zorg

Je kunt er dus ook voor kiezen om je te certificeren voor ISO 9001. Dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het voordeel van deze norm is dat deze wereldwijd en in alle sectoren, die aantoonbaar kwaliteit willen leveren, toegepast kan worden.

Omdat de ISO 9001 norm zo breed inzetbaar is, is een aantal jaar geleden speciaal voor de zorgsector de ‘ISO voor de zorg’ ontwikkeld, ook wel de NEN 15224. In deze norm is de algemene ISO-norm ‘vertaald’ voor zorgorganisaties en zijn aanvullende eisen vastgelegd die voor cliënten/patiënten van belang kunnen zijn. De eisen in deze norm zijn gebaseerd op 11 kwaliteitsaspecten, zoals:

  • Geschikte zorg
  • Continuïteit van zorg
  • Cliëntveiligheid

Welke HKZ of ISO-norm past bij mijn organisatie?

Wanneer je niet goed weet welke HKZ- of ISO-norm het beste bij jouw organisatie past, is het van belang je af te vragen waarom je wilt certificeren. Wanneer certificeren een eis is van de gemeente of zorgverzekeraar is het zinvol om eerst goed na te gaan wat hun eis precies is.

Voor een organisatie met een duidelijke en afgebakende doelgroep zoals gehandicaptenzorg of een openbare apotheek is het vaak gemakkelijk te bepalen welke HKZ-norm van toepassing is.

Wanneer je diensten verleent aan verschillende doelgroepen en je kunt spreken over multidisciplinaire zorgverlening, wordt het complexer. De branche specifieke HKZ-normen zijn dan veel minder geschikt omdat je niet meerdere certificaten wil behalen, maar kies je dan voor een generieke HKZ-norm, ISO 9001 of misschien zelfs wel ISO voor de zorg?

Ook de grootte van je organisatie kan medebepalend zijn voor je keuze. Voor een organisatie met minder dan 10 fte ligt het wellicht voor de hand om te kiezen voor de norm HKZ Kleine organisaties. Heb je de intentie om als organisatie te groeien, kan misschien ISO 9001 toch de logischere keuze zijn.

Wanneer je naast de werkzaamheden in de zorg ook andere werkzaamheden uitvoert of werkzaamheden in het buitenland verricht, is ISO 9001 de meest voor de hand liggende keuze aangezien deze norm generiek en internationaal erkend is.

Kies de beste norm: Normkiezer voor de zorg

Je weet nu welke normen en certificaten voor de zorg er zijn en wat de verschillen zijn. Maar welke certificatie in de zorg past nu het beste bij jouw organisatie? Om je hierbij te helpen hebben we de ‘Normkiezer voor de zorg’ ontwikkelt. Beantwoord 9 vragen en ontdek welke norm het beste past bij jouw organisatie!

Norm kiezen in de zorg

Wil je direct overleggen over de mogelijkheden? Bel 035 – 62 10 600 of neem contact op via de website en we helpen je graag!