Kwaliteitsmanagement software

Q-safe

Kwaliteitsmanagementssoftware

Risico’s per proces inzichtelijk maken

Q-safe is de module voor het uitvoeren en vastleggen van risicoanalyses.

In Q-safe maakt u voor alle relevante processen een risicoanalyse. U voert de processtappen en potentiële risico’s in. Ieder risico krijgt aan de hand van een risicomatrix (ernst x frequentie) een risicoscore. Op basis van deze risicoscore bepaalt u of vervolgactie nodig is. Deze bestaat uit een oorzaakanalyse en het inplannen van verbetermaatregelen.

De risico’s kunnen in de tijd gevolgd worden en jaren kunnen met elkaar vergeleken worden.

Heeft u interesse in Q-safe? Neem contact met ons op.