Nieuwe KNMP richtlijnen: Handboek Openbare Apotheken geactualiseerd

In september 2022 is door de KNMP de richtlijn Praktijkvoering geautoriseerd. Deze richtlijn maakt onderdeel uit van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg, samen met andere KNMP richtlijnen zoals Ter hand stellen, Medicatiebewaking, GDV en Overdracht van Medicatiegegevens in de keten.

In december 2022 is de NAN (versie 2006) vervangen door de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg en is de NAN gedeautoriseerd.

Aanpassing HKZ-norm

In de HKZ-norm Openbare apotheken (versie 2015) wordt op een aantal plaatsen verwezen naar de NAN. Aangezien de NAN niet meer geldt, is er een addendum voor de HKZ-norm Openbare apotheken opgesteld. De meeste actuele versie van de HKZ-norm heet nu HKZ Openbare Apotheek 2015 + A2:2022.

Omdat bij externe audits de laatste jaren al wordt getoetst op basis van de geldende KNMP richtlijnen heeft het addendum bij de HKZ-norm weinig consequenties voor het kwaliteitshandboek en de certificeringsaudits.

Gevolg van nieuwe KNMP richtlijnen

Als gevolg van de nieuwe richtlijn Praktijkvoering en de publicatie van de geactualiseerde richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV) zijn er echter wel aanpassingen in het kwaliteitshandboek en daarmee in de uitvoering in de apotheek noodzakelijk.

Wij hebben deze wijzigingen in kaart gebracht. Wil je een beschrijving van de aanpassingen, de geactualiseerde voorbeeldprocedures en de bijgewerkte auditchecklist ontvangen? Laat dan hier je gegevens achter en wij sturen je de informatie per mail.

Collectieve Certificering

Geen tijd om handboekwijzigingen door te voeren? Wellicht is collectieve certificering ook voor jouw apotheek interessant.

Bij collectieve certificering maken de deelnemende apotheken gebruik van één gezamenlijk kwaliteitshandboek in Q-link dat centraal aangepast wordt aan veranderde normen en wet- en regelgeving. Het totale kwaliteitssysteem wordt centraal aangestuurd (bijvoorbeeld met een jaarplanning en door voorbereiding van risicoanalyses en prestatie-indicatoren) en ondersteund door ervaren adviseurs van Limpens en Partners. Iedere apotheek wordt individueel of per samenwerkingsverband gecertificeerd.

Heeft u interesse in of vragen over de collectieve certificering, neem dan contact met ons op via info@limpens.nl of 035 – 6210600).