Q-link SCAN

Onze partner LENS business software biedt een online kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd Q-link. Door middel van de Online SCAN worden de kwaliteiten van LENS business software en Limpens en Partners gebundeld. Met de online SCAN screenen we de Q-link modules zorgvuldig op actualiteit en doeltreffendheid.

Wat levert zo’n SCAN op?

  • Praktische en heldere rapportage met concrete verbetermogelijkheden
  • Meer grip op jullie kwaliteitssysteem en motivatie om aan de slag te gaan
  • Meer verbinding tussen de verschillende Q-link modules voor een aantoonbare verbetercyclus (PDCA-cyclus)
  • Actualisering van Q-base op basis van recente inzichten en ontwikkelingen
  • Goed voorbereid op de externe audit

Wil je meer weten over de online SCAN? Neem dan contact op met ons of met LENS business software. Zie ook de volgende pagina voor een uitgebreidere beschrijving: SCAN

LENS business software

Telefoonnummer: 035-6286288
E-mail: info@lens-bs.nl