Zo analyseer je vragen uit de vragenlijst PREM wijkverpleging

Wat is de PREM Wijkverpleging?

De PREM Wijkverpleging is een cliënttevredenheidsonderzoek dat alle thuiszorgorganisaties sinds 2019 moeten uitvoeren als zij één of meer ZvW cliënten in zorg hebben. Als je meer dan 25 ZvW cliënten in zorg hebt, is het verplicht om de resultaten uit het onderzoek aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland neemt de anonieme resultaten van het tevredenheidsonderzoek mee in de zorginkopen voor het volgende jaar. In het handboek voor de PREM Wijkverpleging staat dat je de resultaten terug moet koppelen binnen de organisatie en eventuele verbeteracties moet doorvoeren. Maar hoe maak je nu een analyse waar je iets mee kan? Dat vertel ik je in deze blog.

PREM vragenlijst Wijkverpleging: Waar vind ik die?

In het Handboek PREM Wijkverpleging, vind je de vragenlijst op de laatste pagina. Aan de verplichte vragenlijst mag je vragen toevoegen, maar de bestaande vragen mag je niet wijzigen of verwijderen.

PREM vragenlijst: Zo analyseer je de vragen

Sommige vragen in de vragenlijst zijn vooral bedoeld om Zorginstituut Nederland een beter beeld te kunnen geven van de gemiddelde thuiszorgpatiënt, maar zijn niet per definitie nuttig voor jouw organisatie.

Onderstaande tabel geeft aan welke vragen je het beste wel/niet kunt opnemen in je analyse.

Gesloten vragen analyseren

Als je een online platform voor de PREM Wijkverpleging vragenlijst gebruikt, geeft dit online platform waarschijnlijk een gemiddelde per vraag.
Als je geen gebruik maakt van een online platform, kun je zelf een gemiddelde uitrekenen.
Per gesloten vraag bekijk je wat de gemiddelde score is. Wat valt op? Waar scoren we erg hoog en waar scoren we laag?

Open vragen analyseren

De open vragen analyseren is soms ingewikkelder. Als je een kleine groep cliënten hebt bevraagd, is het vaak redelijk makkelijk om de strekking van de opmerkingen te zien en daar een conclusie uit te trekken. Als je een grotere groep cliënten hebt, is dat lastiger om in één oogopslag te zien. Per open vraag ga je de antwoorden coderen op onderwerp. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Wisseling in personeel
 • Op tijd komen
 • Vriendelijkheid personeel

Het coderen doe je niet alleen voor de negatieve feedback die je krijgt, maar ook voor de positieve feedback.

Vervolgens kijk je ook hier naar: Wat valt op? Welke onderwerpen komen het meeste voor? Wat gaat goed en wat kan beter?

Eindanalyse en verbeteracties formuleren:

De positieve feedback en cijfers van cliënten bespreek je met het team. Dat bepaalde dingen heel goed gaan is ook belangrijke informatie. Ga vooral zo door.

Bij de zaken die negatief opvallen stel je jezelf 5 keer de ‘Waarom’ vraag totdat je bij de oorzaak van het probleem uitkomt.
Bijvoorbeeld:

Bij de vraag ‘Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?’ scoren we laag.

 1. Waarom scoren we laag? > Omdat we vaak te laat komen op dinsdag.
 2. Waarom komen we vaak te laat op dinsdag? > Op dinsdag hebben we veel patiënten met complexere zorgvragen op één route.
 3. Waarom hebben we veel complexe cliënten op dinsdag? > Bij de intake is de voorkeursdag uitgevraagd. De dinsdag is populair.
 4. Waarom vragen we de voorkeursdag uit bij de intake? > Omdat we de patiënt service willen bieden.

Waarom denken we dat dit de beste manier is om service te bieden? Klopt die insteek wel? > Een favoriete dag kunnen kiezen is fijn, maar op tijd komen en de verwachtingen van de cliënt waarmaken hoort ook bij service. De cliënt is erbij gebaat als we de zorg inplannen op een dag dat we deze kunnen bieden. Wellicht kunnen we tijdens de intake een aantal opties bieden die passen bij onze planning én de zorgvraag.

Acties:

  • Werkwijze aanpassen > Bij intake alleen dagen voorstellen waarvan de zorgvraag in de route past.
  • Indien van toepassing: Procedure / formulieren aanpassen, zodat deze overeenkomt met de werkwijze.
  • Een aantal maanden later: evalueren of de acties het gewenste resultaat opleveren. Maak dit meetbaar. Bijvoorbeeld: Er kwamen eerst 12 klachten per maand over de dinsdag. Is dit nu aanzienlijk minder?

Houdt bij het opstellen van acties in gedachten dat je ook positieve feedback hebt gehad. Je acties moeten niet ten koste gaan van de dingen die heel goed gaan. Bijvoorbeeld:

In de opmerkingen lees je vaak dat het intakegesprek erg prettig en duidelijk was. Je gaat m.b.t. het bovenstaande voorbeeld niet het hele intakegesprek aanpassen, maar alleen de vraag m.b.t. de voorkeursdag van de cliënt ga je anders doen.

Zelf aan de slag?

Het analyseren van de resultaten moet je als thuiszorgorganisatie zelf doen. Alleen jullie hebben inzicht in de situatie op de werkvloer.

De uitvoering van de PREM kun je wél uit handen geven. In het handboek voor de PREM Wijkverpleging staan veel complexe regels over wanneer je aan bepaalde verplichtingen moet voldoen. Dat is soms best lastig te interpreteren. Een meetbureau kan je daarbij helpen. LENS business software is zo’n meetbureau. LENS neemt de uitvoering van de PREM zoveel mogelijk uit handen inclusief de aanlevering naar Zorginstituut Nederland en Zorgkaart Nederland. LENS maakt hierbij gebruik van de online software voor tevredenheidsonderzoek Happy Survey, maar verzending per post is ook mogelijk. Benieuwd wat LENS kan bieden? Klik hier voor de Samenvatting PREM Wijkverpleging 2023. Voor vragen of een vrijblijvende prijsopgave kun je contact opnemen met LENS business software via 035-6286288 of info@lens-bs.nl.